Wika ay kaluluwa ng bansa

Sa pag-aaral natin ng wikang Ingles at Filipino, mas nalilinang pa natin ang ating angking galing sa pag-intindi at wastong paggamit ng wika.

Samantala, ang ating mga matatandang salawikain at kasabihan naman ang magpapatunay na maaring maipaloob sa wika ang ating mga pananaw sa buhay bilang isang bansa. Ang isang lipunan ay may tiyak na kultura na nakasalig naman sa napagkasunduang katotohanan. Sabi ko matututo akong magsulat ng komiks bigyan niyo lang ako ng manuskrito, gagamitin ko ang wika.

Nakapaloob sa kaalamang ito ang dakilang nagawa ng magigiting nating mga ninuno. Malinaw na ang wika ay nalilinang at napagtitibay sapagkat ang kultura ang nagbibigay katuturan sa ipinapahayag na kaisipan ng wika. Napaka swerte nating mga Pinoy sapagkat nagkaroon tayo ng sarili nating wika, ang wikang Filipino, na maipagmamalaki natin kahit saang lugar tayo magtungo.

Ginagamit ang wika dahil ito ay daluyan ng komunikasyon upang magpasimula ng isang tiyak na pagkilos o paggawa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling wika, nagkaka-isa ang mga mamamayan. Hindi nagtatapos sa paglikha ng bagong pananaw ang paglilinang ng wikang Filipino tungo sa paglinang din ng pambansang kultura tungo sa pagkakakilanlan, o hindi nga maaring sang-ayunan pa ang paglikha lamang ng isang bago at wastong pananaw bagkus ang pagsasangkot ng sariling wika sa pagkilos ng sariling dila.

Kahalagahan ng Wika sa Edukasyon Mahalaga naman ang wika sa edukasyon sapagkat sa pamamagitan ng wika, napapalawak natin ang ating kaalaman. Napakahalaga ng wikang Filipino sa atin sapagkat napakalaki ng papel na maaaring gampanan nito upang mapanatili ang isang pambansang kamulatan at pagkakakilanlan.

Gayunpaman, maari ring sabihin na ang kultura ay nalilinang at napagtitibay din ng wika. Walang masama sa globalisasyon, ngunit bago sana tayo lubusang lumahok dito ay dapat muna nating tiyakin na matatag na ang pundasyon ng Wikang Filipino, na tunay ngang nag-ugat na ito sa puso at diwa natin, dahil ito ang magsisilbing mukha at kaluluwa natin sa mundo.

Sino nga ba kasing hindi magkakaisa dun eh hindi mo nga maintindihan? Ngunit nasating mga kamay kung paano ito puspusang mapauunlad at mapapanatili ang kaayusan nito.

Bagaman hindi nakarating, nagpadala ito ng kinatawan upang ipahayag ang kaniyang panig. What is the theme for Buwan ng Wika ? XIV - ayon sa tagubilin ni Pang. Mas malinaw nating nauunawaan ang mga balitang ito dahil sa alam natin ang wikang ginamit.

Maari natin itong ituring bilang batayang gabay sa matibay na kaugnayan ng wika at kultura bilang mabisang kasangkapan sa pagtataguyod ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino.

Pagpapaunlad ng wika, nakatutulong sa ekonomiya

Kahalagahan ng Wika sa Media at Entertainment Isipin mo na lamang ang isang mundo na walang wika. Ang kultura ay nalilinang dahil sa wika. Huwag naman din sana natin hayaang mawalan ng saysay ang pagpupursigi ng dati nating pangulo na si Manuel Quezon na gawing Pambansang wika ang Filipino.

Kahalagahan sa araw ng kalayaan? Ibinahagi rin niya ang isang parirala tungkol sa pagpapalakas ng wikang Filipino mula sa sanaysay ni Conrado de Quiros na nagsasabing ang pagnanais natin palakasin ang wikang Filipino ay hindi nagsasantabi sa pagnanais din na palakasin ang wikang Ingles ngunit bilang pangalawang lengguwahe lamang.

Ang wika ay isang pamamaraang ginagamit sa pagpapa-abot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat.

Mga Bagong Paskil

Sa batas ni Maragtas at Kalantiaw, malinaw na nakapaloob sa kaisipang ipinapahayag ng wikang ginamit ang pamantayang itinakda ng batas na ito na siya namang pinagbabatayan ng pamumuhay at pagkilos ng isang mamamayang Pilipino sa lipunan na kaniyang kinabibilangan.

Ibinahagi rin niya na isang importanteng salik sa paglago ng ekonomiya ay ang paggamit ng wika na maiintindihan ng mga maralita at sa ating bansa at wikang Filipino ang kailangan na gamitin sa pakikipagtalastasan upang mahikayat ang mas maraming tao na sumali sa mga transaksiyon ng ekonomiya.

May mga epekto nga ba itong dulot sa mga mamamayan?KAHULUGAN NG PANITIKAN: • Ang panitikan ay nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, relihiyon at mga karanasang nakukulayan ng iba’t ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa, pagkamuhi, takot at.

Ang wika kasi ng isang bansa ay masasabing siyang kaluluwa na nagbibigay buhay dito. Ito ay nagsisislbing tulay na nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa.

Kaya't sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang bawat tao. Kahalagahan ng wika sa ating bansa at sa mga mamamayan nito. Sabi nga, ang wika ang kaluluwa ng isang bansa. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sariling wika, nagkaka-isa ang mga mamamayan.

Sa pamamagitan ng wika ay nagkakaroon ng pagkakaisa ang bawat isa na nagiging daan upang makamit natin ang kaunlaran. Ang bawat bansa ay may sariling wika na ginagamit upang magsilbing daan tungo sa landas ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at pagmamahal,” ani Macinas.

Filipino laban sa Ingles Para naman kay Tacbad, bagaman Ingles ang wika ng komersyo, hindi pa rin ito ang susi sa kaunlaran ng bansa. Isa pang halimbawa ay ang mga pandiwang dala, pasan, bitbit, kimkim, pangko, kalong, sukbit, sunong at kipkip na pawang “carry” ang katumbas sa Ingles ngunit tunay na iba-iba ang kahulugan sa ating wika.

Ang mga pandiwang ito ay nagpapapatunay lamang na masipag ang ating mga ninuno, hindi totoo ang bintang ng mga Kastila na sila ay mga. Sep 05,  · *Ang wika ay kaluluwa ng isang bansa at salamin ng lipunan *Sagisag ng pambansang pagkakakilanlan *Ang wikang pambansa ay siyang susi sa pagkakabuklod-buklod ng damdamin at diwa ng mga mamamayan.

Ano ang kahalagahan ng ekonomiya ng Pilipinas? Download
Wika ay kaluluwa ng bansa
Rated 3/5 based on 22 review